Podróżowanie to nieustanne szukanie korzeni i skrzydeł.