Lelów

Jak co roku do Lelowa przyjechało kilkuset chasydów z całego świata.Modlą się i upamiętniają jorcajt cadyka Dawida Bidermana. Urodzony w 1746 roku był ówcześnie jednym z najbardziej znanych cadyków na ziemiach polskich. Po śmierci w 1814 roku na starym cmentarzu lelowskim powstał dla upamiętnienia Ohel, który dotrwał do II wojny …