Gross Rosen

Gross Rosen – niemiecki obóz koncentracyjny, istniejący w latach 1940-1945 na Śląsku. Obóz został założony latem 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, następnie uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. Przez obóz przeszło 125 tys. więźniów, z czego 40 tys. zmarło. Nigdy nie odbył się osobny proces prawny osądzający winy niemieckiego personelu …