Jak co roku do Lelowa przyjechało kilkuset chasydów z całego świata.Modlą się i upamiętniają jorcajt cadyka Dawida Bidermana. Urodzony w 1746 roku był ówcześnie jednym z najbardziej znanych cadyków na ziemiach polskich. Po śmierci w 1814 roku na starym cmentarzu lelowskim powstał dla upamiętnienia Ohel, który dotrwał do II wojny światowej. Na terenie zniszczonego cmentarza, po wojnie powstał sklep GS. dopiero prace poszukiwawcze trwające od 1989 roku, przywróciły godność i należny szacunek temu miejscu spoczynku.