Gross Rosen – niemiecki obóz koncentracyjny, istniejący w latach 1940-1945 na Śląsku. Obóz został założony latem 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, następnie uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. Przez obóz przeszło 125 tys. więźniów, z czego 40 tys. zmarło. Nigdy nie odbył się osobny proces prawny osądzający winy niemieckiego personelu zarządzającego obozem KL Gross Rosen. Wszyscy skazani byli sądzeni indywidualnie lub zostali skazani za zbrodnie popełnione w innych obozach koncentracyjnych. Wielu zbrodniarzy z Gross Rosen nigdy nie zostało osądzonych za swoje zbrodnie. Po wojnie przez ok. 2 lata na terenie KL Gross-Rosen funkcjonowało tajne więzienie NKWD.